MinnemeraTM är en e-hälsotjänst som screenar ditt minne och kognition genom att du gör övningar på en surfplatta. Då kan vi bl.a. fånga demens i ett tidigare skede, kartlägga hjärnans återhämtning efter en stroke eller hjärnskakning. Dessutom får du en mätning av ditt minne när du är frisk, värden som är ovärderliga den dagen du blir sjuk.

Du kan snart göra testerna på din vårdcentral, arbetsgivare eller genom ditt idrottsförbund.

Vill du komma i kontakt med oss, e-posta oss på info@minnemera.se

Med stöd från

Sting